Nápověda

 

Ceník služeb

Registrace                                                                                                    zdarma

Vystavení aukce:

běžná aukce dílů včetně kup teď                                                                  1,- Kč

prodej automobilu                                                                                        50,- Kč

služby                                                                                                                5,- Kč

Příplatky:

zvýraznění podbarvením                                                                                1,- Kč

zvýraznění ikonou                                                                                            1,- Kč

zvýraznění v kategorii                                                                                      2,- Kč

zobrazení na úvodní stránce                                                                         5,- Kč

za vložení www odkazu                                                                                50,- Kč


Poplatek za opakování aukce je účtován jako kompletně celá nová aukce, tj. se všemi příplatky z původního zadání.

Po každém vystavení aukce bude odeslána faktura na celkovou částku za vystavenou aukci. Na této faktuře bude poznámka NEPLAŤTE,  skutečné vyúčtování je prováděno 1x měsíčně, pokud částka na námi poskytované služby dosáhne částky 50,- Kč včetně. Pokud částka za služby nepřesáhne 50,- Kč, poplatky se převádějí do dalšího měsíce až do dosažení stanovené částky. Faktury budou zasílány v elektronické podobě na e-mail, doba splatnosti je 14 dnů. V případě prodlení s úhradou fakturované částky si smluvní strany sjednávají smluvní pokutu ve výši 1% z fakturované částky za každý den z prodlení.

V případě změn ceníku služeb na portálu aukceautodilu.cz  bude změna avizována minimálně 1 měsíc předem.

Novinky