Obchodní podmínky

Aukce autodílů


 

MENU NÁPOVĚDY


 

1.     Co je to aukce

2.     Jak se zaregistrovat

3.     Jak vytvořit vlastní aukci

4.     Nepovolené aukce

5.     Jak smazat vlastní aukci

6.     Jak aukci upravit

7.     Jak a proč použivat Kup teď

8.     Jak navázat kontakt s vítězem aukce

9.     Jak se aukce zúčastnit

10.   Automatické přihazování

11.   Zapomněli jste heslo?

12.   Ochrana proti zneužití

13.   Ceník služeb

14.   Kontakt

15.   Nastavení poštovního klienta na některých službách

16.   Odpovědnost za vady prodaného Zboží

17.   Nakládání s osobními údaji


 

__________________________________________________________________________________________
 

1.            CO JE TO AUKCE

Systém předpokládá registraci jednotlivých účastníků aukcí a jejich verifikaci. Každý registrovaný účastník je veden v roli kupujícího, tak i prodávajícího a to podle toho zda chce nakupovat nebo prodávat. Ten je pak součástí celého zpoplatňovacího systému, který sleduje čerpání jednotlivých služeb, provádí zúčtování, fakturaci a hlídá platby.

Osobní účet, ke kterému má účastník stálý přístup, mu poskytuje přehled o stavu jeho konta (vyúčtování služeb, nezaplacené faktury). Současně mu umožňuje sledovat jím zadané aukce nebo provedené příhozy, případně zde může být pouze upozorňován na průběh aukcí, které se rozhodl sledovat. Každý účastník je také průběžně informován o tom, jak si v které aukci stojí a jaký je konečný výsledek aukce.


 

2.            JAK SE ZAREGISTROVAT

Prvním krokem pro přístup na aukční portál je vyplnění vstupního registračního formuláře. V hlavní nabídce zvolte možnostZAREGISTROVAT SE.

Pouze zaregistrovaný uživatel má možnost aukce zadávat a aukcí se zúčastnit.

Přečtěte si pozorně následující návod !

Registrační formulář

Vyplňte jednotlivé položky. Minimálně ty označené hvězdičkou jsou povinné.

Položky formuláře a jejich význam:

●      email - zvolte svůj email, který plní v systému funkci přihlašovacího jména. Tento email bude v systému zaregistrován a bude Vás provázet u všech aktivit na aukčním portálu. Email je v rámci systému unikátní a každý uživatel má svůj email-svoje přihlašovací jméno. Tento email slouží i jako kontaktní email.

●      heslo - zadejte a zapamatujte si své heslo pro přihlášení do systému. Doporučujeme zvolit heslo s kombinací číselných znaků a délce minimálně 6 znaků

●      potvrzení hesla - znovu zadejte zvolené heslo

●      jméno - Vaše jméno

●      příjmení - Vaše příjmení

●      ulice – název ulice Vašeho pobytu

●      číslo popisné - číslo popisné Vašeho domu

●      město – město Vašeho pobytu

●      PSČ - poštovní směrovací číslo

●      země - zvolte zemi Vašeho původu z uvedené nabídky

●      telefon – Váš kontaktní telefon

●      kde jste se o nás dozvěděl (a) – vyberte možnost z nabídky

●      odebírat novinky - tuto volbu vyberte v případě, že chcete odebírat novinky z aukčního portálu

●      souhlas s podmínkami provozovatele systému - potvrďte souhlas s podmínkami provozovatele systému, pokud nepotvrdíte nebudete souhlasit s podmínkami a Vaše registrace nebude dokončena

●      název firmy – pokud jste právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba zadejte název, pod kterým podnikáte

●      IČ – Vaše identifikační číslo

●      DIČ – Vaše daňové identifikační číslo

Vaše osobní informace (příjmení, adresa, email, telefon atd.) nebudou na portálu zveřejněny. V systému budete vystupovat pouze pod ID aukce – prodávající a pod jménem – kupující.


 

Po potvrzení registrace stiskem tlačítka Proveď registraci dojde k ověření unikátnosti zadaného emailu – přihlašovací jméno a emailové adresy a k odeslání registračního emailu. V opačném případě budete upozorněni na chybu při zadávání údajů do formuláře.

Vyčkejte na příchod registračního emailu !

V registračním emailu budete požádáni o aktivaci Vašeho účtu kliknutím na uvedený odkaz. Po kliknutí na odkaz budete aktivováni a Váš účet je aktivní a můžete se zúčastnit aukcí na našem portálu.


 

3.            JAK VYTVOŘIT VLASTNÍ AUKCI

Po úspěšném přihlášení do systému (vložit novou aukci má právo pouze registrovaný uživatel) máte dvě možnosti jak vstoupit na formulář pro vložení nové aukce:

1.     v hlavní nabídce zvolte menu Vytvořit vlastní aukci

2.     v hlavní nabídce zvolte menu Můj účet a v sekci Prodej zvolte Vytvořit vlastní aukci

Vytvoření nové aukce je rozděleno do dvou kroků. V prvním vyplníte informace o aukci do vstupního formuláře. Ve druhém kroku se Vám zobrazí náhled vložené aukce (pokud zde zjistíte chybu ve vkládané aukci, můžete se vrátit zpět na zadání), který potvrdíte a až poté bude aukce vložena do systému.

Formulář vložení nové aukce

Vyplňte jednotlivé položky. Minimálně ty označené hvězdičkou jako povinné.

Položky formuláře a jejich význam:

●      kategorie aukce - zvolte z možných kategorii do které patří Vaše aukce.

●      podkategorie aukce – zvolte z možných podkategorii do které patří Vaše aukce.

●      název aukce – zvolte název Vašeho nabízeného zboží zobrazovaný ve výpisech. Název by měl vystihovat nabízené zboží a nesmí být delší něž 47 znaků. Delší název bude pro zobrazení ve výpisech zkrácen na 47 znaků.

●      popis aukce - popis nabízeného nebo hledaného zboží. Napište stručný a výstižný popis zboží, aby ten, kdo na Vaši aukci reaguje, měl všechny potřebné informace. Více informací zvyšuje Vaši šanci na úspěch.

●      obrázky/fotografie - k vkládané aukci lze nahrát až 6 obrázků, hlavní + 5 obrázků do galerie. Hlavní obrázek je zobrazován ve výpisech. Aukci bez hlavního obrázku nelze umístit na úvodní stranu. Vložení hlavního obrázku je zdarma, vložení dalších obrázků do galerie je rovněž ZDARMA.

●      aukční cena - výchozí cena nabízeného zboží, kterou požadujete. Zde můžete pozměnit text v políčku "za" (např. 1 ks atd.). Pro některé aukce se zde objeví již přednastavená jednotka. Pokud např. nabízíte kompletní zakázku, můžete zde napsat "vše".

●      kup teď - povolením a nastavením ceny "kup teď" umožníte registrovaným návštěvníkům aukčního portálu ukončit aukci za uvedenou cenu ihned bez čekání na konec aukce. Lze zvolit z možných nabídek této funkce „ NE, ANO, ANO I PO PŘIHOZENÍ“. Pokud zvolíte jednu z možností „ANO, ANO I PO PŘIHOZENÍ“ je nutné vyplnit položku „ kč“ – cena, za kterou chcete zboží prodat možností „ KUP TEĎ“.

●      minimální přihození - pokud si nezvolíte velikost ručně je automaticky počítána z velikosti aktuálně nabízené ceny.

●      zahájení aukce - datum zahájení aukce

●      trvání aukce - doba trvání aukce (1 den, 2 dny až 7 dnů.)

●      počet opakování - počet opakování aukce, v případě ukončení aukce bez přihození dojde k jejímu automatickému znovu otevření.

●      stav – zde si lze vybrat z možnosti nabízených stavů zboží (nový se zárukou, zachovalé, funkční, atd.)

●      oblast / region – lokalita, ve které nabízíte zboží.

●      dodání - volba způsobu dodání. Zde máte možnost zvolit více možností. Upozorňujeme na zákonné možnosti předávání zbraní a střeliva – osobní odběr, licencovaný přepravce.

●      platba - volba způsobů platby. Zde máte možnost zvolit opět více možností.

Před uložením své nové aukce můžete aukci zvýraznit od ostatních volbou některého z dostupných placených zvýraznění.

●      zobrazit na úvodní stránce - takto označená aukce bude zobrazena na úvodní stránce

●      zvýraznit v kategorii - takto označená aukce bude zvýrazněna ve své kategorii

●      zvýraznění aukce ikonou - u takto označená aukce bude obrázek doplněn o ikonu

●      zvýraznění aukce podbarvením - takto označená aukce bude mít název ve výpisech označen barevným pozadím

Stiskem tlačítka Pokračovat se dostanete do kroku dva a Zobrazí se náhled aukce před uložením.

Zkontrolujte si zadaná data o vkládané aukci a pokud je vše v pořádku potvrďte uložení aukce do systému. Budete přesměrováni na detail nově vložené aukce. Na Váš email je automaticky vygenerována zpráva o úspěšném vložení aukce. Aukci je nutno ještě otevřít v sekci MŮJ ÚČET – PRODEJ – MOJE AUKCE.

Pozor: po otevření aukce, lze tuto upravovat, vyjma úpravy vkládaných obrázků.


 

4.            NEPOVOLENÉ AUKCE

Není dovoleno:

·         používat VYHRAZENÝ PRODEJ (tj. prodávající vystavuje i jinde a vyhrazuje si právo prodat vyšší nabídce mimo portál aukceautodilu.cz)

·         vystavovat hromadný prodej ( tj. např. fotografie vozidla, s nabídkou ROZPRODÁM NA DÍLY. V takovém případě musí být každý díl nabízen zvlášť, jako samostatná aukce, nebo s nabídkou PRODÁM NA NÁHRADNÍ DÍLY - tj. celé vozidlo, určené na rozebrání).

·         vystavovat zboží pocházející z trestné činnosti.

Takové aukce budou bez náhrady smazány!


 

5.            JAK SMAZAT VLASTNÍ AUKCI

Pro označení aukce jako smazané vyberte v hlavní nabídce volbu Můj účet a v sekci Prodej zvolte Moje aukce. Zobrazí se Vám seznam Vašich aukcí, který můžete rozdělit do několika skupin podle aktuálního stavu aukce.

V systému může nabývat aukce postupně jednoho z pěti stavů.

●      čekající na otevření

●      otevřená

●      ukončená

●      blokovaná

●      smazaná

Mazání aukce

Smazat můžete libovolnou aukci vždy, mimo stavu kdy je otevřená a existuje k ní minimálně jedno přihození. V tomto případě nelze aukci smazat.

Smazané aukce se nezobrazují ve výpisu všech aukcí. Smazané aukce zobrazíte pouze použitím filtru pro zobrazování a zvolením volby smazané aukce.

Aukce označené jako smazané zůstávají nadále v systému.

6.            JAK AUKCI UPRAVIT

Svou vlastní aukci můžete upravit např. v případě, že zjistíte, že během prvních dnů na Vaši aukci nikdo nereagoval. V tomto případě můžete pozměnit i cenu tak, aby aukce byla pro ostatní uživatele atraktivnější. Pokud do Vaší aukce již nějaký uživatel vstoupil, není již možné cenu měnit, můžete ale přidávat informace k Vámi nabízenému boží, čímž zájemcům můžete usnadnit rozhodování, zda do Vaší aukce vstoupí, či ne. Aukci lze upravit v nabídce  Můj účet a v sekci Prodej zvolte Moje aukce, kde si vyberete aukci, kterou chcete upravovat a kliknutím na ikonu UPRAVIT  lze aukci upravit. POZOR: Editace probíhá v omezeném režimu. Editovat lze pouze vybrané parametry aukce,nejdou měnit obrázky.


 

7.            JAK A PROČ POUŽÍVAT KUP TEĎ

Povolením a nastavením možnosti Kup teď dá nabízející najevo, že je ochoten akceptovat uvedenou částku bez čekání na konec aukce. Může zadat, zda bude tato částka akceptována v libovolnou chvíli (zvolením ano i po přihození) a nebo pouze do chvíle, dokud nikdo na aukci nereagoval přihozením.

Pokud zájemce akceptuje částku Kup teď, aukce je okamžitě ukončena a zájemce se stává výhercem, bez ohledu na případné nabídky ostatních zájemců.

Funkci Kup teď je vhodné používat v následujících případech:

●      Pokud má nabízející přesnou představu o požadované částce a chce hned s prvním zájemcem navázat kontakt, nastaví cenu Kup teď ve stejné výši jako cenu vyvolávací. V takovémto případě zájemce hned aukci ukončí stisknutím tlačítka a stává se výhercem aukce. Tímto se aukce stává v podstatě inzerátem.

●      Pokud má nabízející přesnou představu o požadované částce, chce ale využít výhod aukční metody, nastaví cenuKup teď vyšší než je cena vyvolávací. V takovémto případě se zájemce může rozhodnout, zda se aukce zúčastní s rizikem, že ji vyhraje někdo jiný a nebo aukci hned ukončí stisknutím tlačítka a stává se výhercem aukce.

8.            JAK NAVÁZAT KONTAKT S VÍTĚZEM AUKCE

O ukončení aukce, na kterou bylo přihozeno, nebo po ukončení aukce tlačítkem Kup teď budete informován emailem, ve kterém najdete veškeré povinné kontaktní údaje o prodávajícím respektive kupujícím, které byly uvedeny při registraci.

 

9.            JAK SE AUKCE ZÚČASTNIT

Do aukce vstoupíte tím, že se přihlásíte pod svým přihlašovacím jménem a na Vámi vybranou aukci, respektive na aktuální cenu za zboží přistoupíte (pokud jste prvním zájemcem) nebo začnete na aukci přihazovat.

Máte možnost převzít novou cenu, která je zobrazena v okénku maximální cena, nebo nastavit pro aukčního robota cenu, na kterou jste v nejkrajnějším případě ochotni přistoupit. Aukční robot pak veškerou práci spojenou s aukcí vyřídí. Přihazuje automaticky pro Vás optimální částky až po Vámi určenou hranici.

Pokud chcete být o průběhu aukce informování pomocí emailu, stiskněte tlačítko Sledovat aukci v detailním náhledu aukce.


 

10.          AUTOMATICKÉ PŘIHAZOVÁNÍ

Automatické přihazování je velmi jednoduchý a šetrný způsob, jak přihazovat v aukci bez nutnosti být stále on-line.

Automatické přihození si zaktivujte v případě, že nechcete permanentně sledovat aukci, ale chcete mít jistotu, že budete do Vámi stanovené nejvyšší nabízené částky vítězem vybrané aukce.

Automatické přihazování se aktivuje v případě, pokud vyplníte vyšší částku než je následně nabízené přihození. Uveďte maximální částku, do které jste ochotni v aukci přihazovat. Následně za Vás bude systém automaticky přihazovat, ale vždy jen v hodnotě „velikost přihození“ zadané prodejcem, a to jako odpověď na vyšší přihození jiného uživatele. Systém bude automaticky přihazovat, dokud se nejvyšší nabídka v aukci nevyrovná Vaší maximální nabídce.

Vítězem se tedy stáváte v případě, že Vámi zadaná cena u automatického přihazování je nejvyšší, která v této aukci byla přihozena. V případě, že jiný uživatel přihodí vyšší nabídku než je Vaše, musíte znovu nastavit automatické přihazování nebo přihazovat individuálně dle Vašich možností.

Funkci automatického přihození nemůžete zrušit sami ve svém profilu. Toto zrušení musí provést pouze správce. Proto si dobře rozmyslete maximální částku, do které jste ochotni v aukci přihazovat.

Pro lepší pochopení funkce automatického přihození prosím prostudujte následující příklad:

Probíhá aukce XXX

Aktuální cena je 100 Kč a minimální přihození je 10 Kč. Vy jste ochotni zaplatit za tento produkt 1.000 Kč. Do políčka „minimální přihození“ tedy rovnou napíšete částku 1.000. Tím se okamžitě dostanete na první místo v aukci s částkou 110 Kč. Pokud jiný uživatel přihodí na 120 Kč znovu se automaticky navýší cena na 130 kč a Vy se opět dostanete na první místo. Takto se to může opakovat až do částky 1.000 Kč, což je Vámi uvedená maximální cena. Ovšem pokud aukce skončí na 900 Kč, zaplatíte pouze 900 Kč a ne Vámi nabízenou maximální částku 1.000Kč.


 

11.          ZAPOMNĚLI JSTE HESLO?

Pokud jste zapomněli heslo, kontaktujte administrátora na info@aukceautodilu.cz . Ve zprávě uveďte Vaši emailovou adresu, kterou jste zadal při registraci, nebo Vaše celé jméno v případě, že jste zapomněl přihlašovací jméno, nové heslo nebo přihlašovací jméno Vám bude zasláno zpět.


 

12.          OCHRANA PROTI ZNEUŽITÍ

Aukční portál je tu především pro Vás a proto máme společný zájem, aby všechny dražby probíhaly seriozně a byly míněny vážně. Přesto není možné zcela zabránit zneužití. K ochraně existují následující mechanismy.

Registrace

Každý uživatel aukčního portálu musí projít registrační procedurou. To znamená, že na jím zadanou E-Mail adresu je zaslána aktivační zpráva, kterou musí potvrdit. To zaručuje pouze, že uživatel má platnou E-Mail adresu.

Pokud máte pocit, že se někdo aukční portál pokouší zneužít (neseriozní nabídky, podivné texty apod.), napište nám nainfo@aukceautodilu.cz


13.          CENÍK SLUŽEB

Registrace                                                                                                       zdarma

Vystavení aukce:

V případě změn ceníku služeb na portálu aukceautodilu.cz  bude změna avizována minimálně 1 měsíc předem.


14.          KONTAKT

Kontaktujte nás prostřednictvím kontaktního formuláře nebo emailové adresy info@aukceautodilu.cz . Při zaslání nám sdělte minimálně Vaši emailovou adresu zadanou při registraci na serveru www.aukceautodilu.cz . Vhodné je také sdělit další doplňující informace jako např. kdy jste se zaregistrovali, ulici nebo telefonické spojení uvedené v registraci, příp. další údaje, které považujete za nutné. Obratem Vám bude Vaše uživatelské jméno sděleno na Vámi zadanou emailovou adresu.

 

15.          NASTAVENÍ POŠTOVNÍHO KLIENTA NA NĚKTERÝCH SLUŽBÁCH

Jelikož například služba Google automaticky vyhodnocuje námi rozesílané novinky jako spam, je potřeba první zprávu od nás označit v horní liště jako NOT SPAM (není spam), poté již budou novinky chodit korektně do složky doručená pošta.


 

16.          ODPOVĚDNOST ZA VADY PRODANÉHO ZBOŽÍ

Provozovatel systému je pouze zprostředkovatelem mezi účastníky aukce. Smluvní vztah v souvislosti s prodejem zboží v aukci je uzavírán mezi účastníkem jako prodávajícím a účastníkem jako kupujícím. Veškeré nároky z uplatnění vad, případně jiné nároky z prodeje zboží, budou řešeny mezi účastníky aukce.

 

 

17.          NAKLÁDÁNÍ S OSOBNÍMI ÚDAJI

Provozovatel systému se zavazuje k tomu, že nebude žádné osobní údaje a další svěřená data účastníků aukce prodávat, poskytovat třetí osobě, ani je nijak nepoužije pro komerční nabídku nesouvisející s obchodem bez souhlasu vlastníků těchto údajů a dat. Svěřené osobní údaje a další data slouží pouze pro vnitřní potřebu obchodu (za účelem úspěšného splnění smlouvy) a ke vzájemnému zkvalitnění komunikace mezi kupujícím a prodávajícím.

Osobní údaje (zejména jméno, příjmení a adresa) účastníků aukce jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Účastník aukce potvrzením souhlasu s podmínkami provozovatele systému  souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v naší databázi po úspěšném splnění smlouvy, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Osobní údaje a další data budou na žádost účastníka aukce vymazána z databáze provozovatele systému. Účastník aukce má dále právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům.